www.akinci.com

nubuat
Home
arapca ogreniyorum
osmanli
FOR YOU EGYPT
sound kuran
kuran
quran
tilavetler ve ilahiler
VIDEOLARIM
islam
muhammed
hilafet
mezhepler
firkalar
siirlerim
SEYHIM
videolarla peygamberler tarihi
islami nasil bulduk
gazeteler
kuran meali
peygamberler
hadis
FIKIH
nubuat
eglence
music
komedi
ticaret

ALLAH RASÛLÜ’NÜN (SAV) GELECEKLE
ILGILI SÖYLEDIĞI HADISLER

Düzenleyen: Görkem Ateş
http://www.anladuy.net
Gelecekle İlgili Hadisler
2
1. HADiS:
Rasulullah (sav) şöyle buyuruyor:
Obur kimselerin sofralarına üşüşmelerine benzer bir halde, diğer milletlerin
sizin üzerinize üşüşmelerine az kaldı. Dinleyenlerden biri;
Ey Allah'ın Rasulü! Biz o gün az olduğumuzdan mı bu duruma düşeceğiz?
diye sordu.Peygamber efendimiz:
Aksine sizin o zaman sayılarınız çok olacak, fakat selin üzerindeki çer-çöp
gibi değeriniz olmayacaktır. Allah onların sizden duyduğu korkuyu
kalplerinden çekip alacak, sizin kalbinize de "vehen" verecektir,
buyurdular. Dinleyenlerden biri:
Ey Allah'ın Rasulü! "Vehen" nedir? diye sordu. Peygamber efendimiz:
Dünya sevgisi ve ölüm isteksizliğidir, buyurdular.
Buhari, İbni mace, Ebu Davud

2. HADiS:
İdarecileriniz seçkinleriniz, zenginleriniz cömertleriniz olduğu, işlerinizi de
aranızda birbirinize danışarak hallettiğiniz zaman, sizin için toprağın üstü
altından daha hayırlıdır. Ama, idarecileriniz kötüleriniz, zenginleriniz
cimrileriniz olduğu, işlerinizi de kadınlarınıza danışarak yaptığınız zaman,
sizin için toprağın altı üstünden daha hayırlıdır.
Tirmizi

3. HADiS:
Bir zaman gelir; insanların dertleri tasaları mideleri, şerefleri malları
mülkleri, kadınları kıbleleri, paraları dinleri olur. İşte onlar Cenabı Allah'ın
nezdinde nasibi olmayan en kötü yaratıklardır.
Sülemi

4. HADiS:
Bugün sizin aranızda münafıkların gizli olarak yaşadıkları gibi, bir zaman
gelir ki mümin olanlar da diğerlerinin arasında gizli olarak dini hayatlarını
sürdürmeye çalışırlar.
İbn-üs Sena

5. HADiS:
Kim Kuran okursa (mükafatını) Allah'tan istesin. Zira son zamanlarda
Kuran okuyup (mükafatını) insanlardan isteyen bir takım insanlar
türeyecektir.
Tirmizi

6. HADiS:
İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, ümmetimin zenginleri hac'ca
seyahat, orta hallileri ticaret, alimleri riya ve gösteriş, fakirleri de dilenmek
için giderler.
Deylemi, Hatip
Gelecekle İlgili Hadisler
3

7. HADiS:
Ümmetim bozulduğu vakit, insanlara öyle bir zaman gelecek ki, o zaman
benim sünnetime sarılmak, ateşin közünü tutmak kadar zor olacaktır.
Hakim, Tirmizi

8. HADiS:
İnsanlara bir zaman gelir ki, ölüm, onların birine kırmızı (sarı) altından
daha sevimli hale gelir.
Taberani

9. HADiS:
Son zamanlarda dünyalarını, dinlerini vasıta ederek kazanan, kalpleri kurt
gibi olduğu halde, başkalarına kuzu postuna bürünmüşcesine yumuşak
davranan, dilleri baldan tatlı bir takım insanlar türer. Cenabı Allah
böylelerine:"Bana mı aldanıyor yoksa bana mı küstahlık ediyorlar? Zatıma,
yemin ettim ki onlar üzerine, kendi aralarından uysallarını (aklı başında
olanlarını) bile şaşırtacak fitneler göndereceğim" buyurur.
Tirmizi

10. HADiS:
Dört fitne olacak: Birinci de cana kıyma, ikinci de cana kıyma ile birlikte
mal-mülk.
üçüncü de cana kıyma, mal-mülk ile birlikte ırza, namusa tecavüz
etmekten çekinilmez olur, dördüncüde de Deccal ortaya çıkar.
Taberani

11. Hadis:
Şüphesiz ki benim ümmetime de nankörlük, azgınlık, şımarıklık, bollukla
övünmek, dünya işlerinde birbirleriyle rekabet etmek, birbirlerinden yüz
çevirmek, birbirine haset etme (çekememe) hastalığı sirayet edecektir.
Sonunda hududu aşacaklar ve sıkıntılar baş gösterecektir.
İbn-i Ebid-dünya

12. Hadis:
Dünya işlerinin yolunda gitmesi pahasına dinlerinin elden gitmesine aldırış
etmez hale gelmedikçe "la ilahe illallah" Cenabı Allah'ın gazabının
insanların üzerine inmesine perde olmaya devam edecektir. (Dünya
işlerinin yolunda gitmesi uğruna,dinlerinin elden gitmesine aldırış etmez
oldukları zaman) bu sözü söylediler mi de onlara “siz yalan söylüyorsunuz
onun ehli değilsiniz” denilir.
İbn-ün Neccar

13. Hadis:
Bu ümmete, Peygamberlerinden sonra gelecek ilk bela oburluktur. Çünkü,
onların karınları doyunca, vücutları semizleşecek, sonuç olarak ta nefsi
arzuları artacak ve kalpleri zayıflayacaktır.
Gelecekle İlgili Hadisler
4
Buhari

14. Hadis:
Sizden öncekilerin örf ve adetlerine karış karış adım adım uyacaksınız.
Hatta onlardan biri keler yuvasına girmiş olsa, siz de girecek ve hatta
onlardan biri caddede hanımıyla cinsi münasebette bulunmuş olsa, sizde
aynı şeyi yapacaksınız.
İbn-i Mace

15. Hadis:
Cenabı Allah bir milletin iyiliğini diledimi, bilginleri başlarına getirir, malı
mülküde cömertlerine verir. Ama bir milletinde kötülüğünü dilerse,
başlarına beyinsizleri getirir, malı mülkü de cimrilerine verir.
Ebu Davud

16. Hadis:
Ümmetimin zalim bir kimseye "sen zalimsin" demekten çekindiğini
gördüğün zaman, onlara veda edilmiş demektir.
Taberani, Hakim

17. Hadis:
Cenabı Allah'ın gazabına uğrayıp da (mallarının) fiyatları yükselmeyen,
çarşıları, pazarları kesada (ihtiyaç eşyalarının bulunmaması) uğramayan,
fitnesi, fesadı çoğalmayan, üzerlerinde idarecilerinin zulmü artmayan
hiçbir millet yoktur. İşte o zaman; zenginleri zekat vermez, idarecileri
iffetli davranmaz, fakirleri de namaz kılmaz olur.
İbn-ün Neccar

18. Hadis:
İyi insanlar birer birer giderler. Geriye arpa ve hurmanın seçilip işe
yaramaz çör-çöpleri gibi, Allah'ın önem vermediği bir takım insanlar kalır.
Buhari, İbni mace

19. Hadis:
Son zamanlarda bir takım fitneler olacaktır. Dinleyenler:Ey Allah'ın Rasulü!
(O zaman) nasıl ederiz? Diye sordular. Peygamber efendimiz de:
İlk durumunuza dönersiniz.buyurdular.
Taberani

20. Hadis:
Kim bir zalimin zalim olduğunu bildiği halde, ona yardımcı olmak için,
onunla birlikte giderse; İslam'dan çıkmış olur.
Taberani
21. HADĠS:
Gelecekle İlgili Hadisler
5
Zaman kısalır, salih (iyi) ameller azalır, cimrilik baş gösterir, fitneler
ortaya çıkar, "herc"çoğalır. Dinleyenler:Ey Allah'ın Rasulü Herc nedir?
dediler. Peygamber efendimiz:
"Cana kıyma,cana kıymadır" buyurdular.
22. HADĠS:
Kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle yetindiği zaman onlar, doğu
tarafından çıkıp kimini yere batıran, kiminin de simalarında değişiklik
yapacak olan kızıl bir rüzgarla müjdele. Bu da onların isyan edip haddi
aşmalarındandır.
Deylemi
23. HADĠS:
Anaya, babaya isyanın dışında, Cenabı Allah dilediği her günahın cezasını
kıyamet gününe bırakabilir. Ana-babaya isyanın cezasını ise, ölümden
önce, hayatta isyan edene verir.
İsbahani,Hakim
24. HADĠS:
Cenabı Allah alimleri ortadan kaldırır. Onlarla birlikte ilmi de çekip alır.
Sonra hayvanlar gibi birbirleriyle çiftleşen bir nesil ortaya çıkar.(bunların
arasındaki) yaşlılara da aldırış edilmez olur.
Taberani
25. HADĠS:
İnsanlara bir zaman gelir ki; camilerinde toplanıp namaz kılarlar. Fakat
aralarında mü'min bulunmaz.
Hakim
26. HADĠS:
Şüphesiz Allah kullardan ilmi çekip almaz. Fakat alimleri almasıyla ilmi de
almış olur. Hiç alim kalmayınca da insanlar, bir takım cahilleri baş
edinirler. Onlar da bilgileri olmadığı halde soruldukları şeylere fetva
verirler. Bu durumda hem kendilerini sapıtmış hem de başkalarını
saptırmış olurlar.
Ahmet b.Hanbel, Buhari, Müslim, Tirmizi, Hatib
27. HADĠS:
Başkasının dünyası için, kendi ahiretini mahveden kimse, kıyamet günü en
kötü mevkide olanlardandır.
İbn-i Mace
28. HADĠS:
Haksız yere öldürülen bir kimsenin yanında durmayın. Çünkü orada
bulunup ta o kimsenin hakkı savunulmadığı için, lanet orada bulunanların
tümüne iner. Haksız yere dövülen bir kimsenin yanında durmayın. Çünkü,
Gelecekle İlgili Hadisler
6
orada bulunup ta o kimsenin hakkı savunulmadığı için, lanet orada
bulunanların tümüne iner.
Taberani,Beyhaki
29. HADĠS:
Beş şey beş şeyi getirir. Dinleyenlerden biri: Ey Allah'ın Rasulü beş şey
beş şeyi getirir ne demektir? diye sordu. Peygamber efendimizde;
"1. Ahidlerini bozup da düşmanları üzerine musallat edilmeyen, 2. Allah'ın
indirdiği dışında hükmedip de aralarında ölüm olayları çoğalmayan, 3.
Zekatı vermeyip de yağmurları kesilmeyen, 4. Ölçü ve tartılarda hile yapıp
da otları, ekinleri kesilmeyen, 5. Kıtlık ve kuraklıkla cezalandırılmayan bir
millet yoktur.
Taberani
30. HADĠS:
Beş şeyden beş şeye, hırstan kanaate, gösterişten samimiyete,
düşmanlıktan dostluğa, gururdan alçak gönüllülüğe, şüpheden yakin
imana davet eden alimlerden başka alimlerle oturup sohbet etmeyiniz.
İbn-i Asakir
31. HADĠS:
Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki,kalbi müslüman
olmadıkça kul müslüman olamaz. Komşusu zulmünden emin olmadıkça da
mü'min olamaz. Dinleyenlerden biri : Ey Allah'ın Rasulü (hadiste geçen)
"bibevaigihi"nedir ? diye sordu.Peygamber efendimiz:
"Zulmüdür" buyurdu.
Haraiti
32. HADĠS:
Ahir zaman gelip çeşitli görüşler, heva ve hevesler ortaya çıktığı zaman
siz, çöl halkının ve kadınların dine inanış şeklini tercih ediniz.
Deylemi
33. HADĠS:
Ümmetim onbeş şeyi yaptığı zaman belalara maruz kalır. Dinleyenlereden
biri: Ey Allah'ın Rasulü o onbeş şey nedir ? diye sordu.Peygamber
efendimiz;
1. Ganimet (günümüzde Hazine) belirli kişilerin tekelinde
olduğu,
2. Emanetin ganimet sayıldığı,
3. Zekatın ağır bir yük kabul edildiği,
4. Kişinin hanımına itaat edip, annesine isyan ettiği
5. Arkadaşına iyilikte bulunup babasına cefa ettiği
6. Mescidlerde seslerin yükseldiği
7. Halkın en alçağının halka lider seçildiği
8. Kişiye şerrinden korkulduğu için saygı gösterildiği
Gelecekle İlgili Hadisler
7
9. İçkilerin içildiği
10. İpeklerin giyildiği
11. Çalgı aletlerinin
12. Oyun havalarının ve
13. Şarkıların çoğaldığı,
14. Bu ümmetin sonrakilerinin öncekileri lanetlediği vakit
15. İşte o anda kızıl bir rüzgar, yerle bir olma veya simalarda
değişmeler beklesinler, buyurdular.
Tirmizi
34. HADĠS:
Son zamanlarda görünüşte birbirleriyle dost, gerçekte ise birbirleriyle
düşman olan bir takım insanlar türeyecektir. Dinleyenlerden biri: Ey
Allah'ın Rasulü bu nasıl olur? dediler. Peygamber efendimiz de;
"Birbirlerine muhtaç olmalarından veya birbirlerinden korkmalarındandır."
buyurdular.
35. HADĠS:
İnsanlara bir zaman gelir; mümin herkes için dua eder de, Cenabı Allah
ona: "kendi yakınların için dua et de kabul edeyim. Diğerlerine gelince ben
onlardan razı değilim" buyurur.
Ebu Naim
36. HADĠS:
Müslümanlar alimlerine buğz etmeye, çarşı ve pazarlarını imar etmeye,
mal-mülk sahibi olmak için evlenmeye başladıkları zaman, Cenabı Hak
onları dört şeyle cezalandırır. Onlar;
1.Kıtlık ve kuraklık
2.Devletin başında bulunanların zulmü
3.Onların görevlendirdikleri memurların ihaneti ve
4.Düşmanların hücumudur.
Hakim, Deylemi
37. HADĠS:
İnsanlara bir zaman gelir ki Kuranı Kerim bir vadide, insanlar başka bir
vadi de olurlar.
Hakim,Tirmizi
38. HADĠS:
Siz alimlerin çok hatiplerin az olduğu bir zamandasınız. Bu zamanda kim
bildiğinin onda birini yapmazsa, sapıtmış olur. Oysa alimlerin az, hatiplerin
çok olduğu bir zaman gelir ki; o zaman bildiğinin onda birini işleyen
(yapan) kişi kurtulacaktır.
Ahmet b.Hanbel
39. HADĠS:
Gelecekle İlgili Hadisler
8
İnsanlara öyle bir zaman gelir ki, suda boğulmak üzere olanın duası gibi
dua etmeyenler kurtulamazlar.
Ebu Naim
40. HADĠS:
Bizden başkalarına benzemeye çalışan bizden değildir. Yahudilere ve
Hristiyanlara benzemeye çalışmayın. Çünkü; Yahudilerin selamı parmakla
işaret, Hristiyanların selamı ise el ile işarettir.
Tirmizi
41. HADĠS:
İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki, Kur'an-ı Kerim'in yalnız resmi,
İslam'ın yalnız ismi kalacaktır. Onlar, İslam'dan en uzak insanlar oldukları
halde, islami isimlerle isimlenecekler, mescitleri görünüşte mamur olduğu
halde, hidayet yönünden harap olacaktır. İşte o devrin alimleri gök
kubbenin altındaki alimlerin en kötüleridir. Fitne (kargaşa) onlardan
çıkmış, yine kendilerine dönecektir.
Hakim, Deylemi
42. HADĠS:
Ümmetimin son zamanlarında mescidlerini süsleyip kalplerini harap
bırakan, elbisesini sakınıp koruduğu kadar dinini sakınıp korumayan,
dünya işlerinin yolunda gitmesi uğruna dinini vasıta yapmaya aldırış
etmeyen bir takım insanlar türeyecektir.
Hakim
43HADĠS:
Ümmetimde günahlar açıktan açığa işlenir hale geldiği zaman, Cenabı
Allah, kendi nezdinden onların tümüne birden felaketler verir.
Dinleyenlerden biri:Ya Rasulellah o zaman onların arasında iyi insanlar
olmayacak mı? diye sordu. Peygamber efendimiz: Evet vardır. Fakat
diğerleriyle birlikte felaketler onlara da isabet eder. Sonra iyi olanlar
Allah'ın rıza ve affına kavuşurlar.
İbn-i Cemad
44. HADĠS:
İnsanlar öldürenin niçin öldürdüğünü, öldürülenin neye öldürüldüğünü
bilmediği bir zaman gelecektir.
Müslim
45. HADĠS:
Parası olmayanın yaşadığı hayattan bir zevk alamayacağı bir zaman
gelecektir.
Ebu Davud, Tayalisi, Taberani
Gelecekle İlgili Hadisler
9
46. HADĠS:
Bu ümmet, rakıyı nebizle (çeşitli isimler altında), faizi normal alışveriş,
rüşveti hediye adı altında helal saydı, zekatla da ticaret yaptı mı, işte o
zaman helakları olacaktır.
Deylemi
47. HADĠS:
Aralarında rüşvet (verip almak) yaygın hale gelip de korku içinde
yaşamayan hiçbir millet yoktur.
Ahmet b.Hanbel
48. HADĠS:
Ümmetimden konuşurken lügat parçalayan, rengarenk elbiseler giyen,
çeşit çeşit içkiler içip çeşit çeşit yemekler yiyen bir takım insanlar
türeyecektir ki işte onlar ümmetimin en kötüleridir.
Taberani
49. HADĠS:
İnsanlara, kişinin imanının gömlek soyulur gibi farkında olmadan
soyulacağı bir zaman gelecektir.
Deylemi
50. HADĠS:
Elbisesinin deseninin (işlemesinin) silinip kaybolduğu gibi, İslam'da
orucun, Hacc'ın, sadaka'nın ne olduğu bilinmeyecek şekilde silinip
gidecektir. Allah'ın kitabı olan Kuran bir gecede kaldırılacak, yeryüzünde
uygulanan bir ayet bile kalmayacaktır. İnsanlardan bir grup yaşlı kadın
erkek kalacak; "biz gördüğümüz atalarımızdan şu sözü; "Lailahe illallah "ı
duyduk, biz de onlar gibi bu sözü söyleriz diyeceklerdir.
İbn-i Mace, Hakim
51. HADĠS:
Zulmetmeyin. (Şayet ederseniz) dua edersiniz kabul olunmaz, yağmur
istersiniz yağmur yağdırılmaz, yardım istersiniz size yardım da edilmez.
Taberani
52. HADĠS:
Aralarında devlet malından (haksız yere) mal aşırmanın ortaya çıkıp da
Allah'ın korku içinde yaşatmadığı, zina yaygın hale gelip de aralarında
ölüm olaylarının çoğalmadığı, ölçü ve tartılarda hile yapıp da Allah'ın
rızıklarını kesmediği, Hak dışı bir idareyle idare edip de aralarında cana
kıyma olaylarının artmadığı, verdiği ahdi (sözü) bozup da Allah'ın
üzerlerine düşmanlarını musallat etmediği bir millet yoktur.
Taberani
53. HADĠS:
Gelecekle İlgili Hadisler
10
Cenabı Allah bir milletin iyiliğini istedi mi onların alimlerini çoğaltıp
cahillerini azaltır. Alim konuştuğu zaman (kendisine) yardımcılar bulur.
Cahil konuştuğu zaman ise, kahrolur. Bir milletin de kötülüğünü diledi mi
cahillerini çoğaltır, alimlerini azaltır. Cahil konuştuğu zaman (kendisine)
yardımcılar bulur. Alim konuştuğu zaman ise kahrolur.
Deylemi
54. HADĠS:
Cenabı Allah bir milletin iyiliğini diledi mi, aklı başında olanlarını onlara
lider, alimlerini aralarında hakim yapar. Malı da cömertlerine verir. Bir
milletin de kötülüğünü diledi mi, beyinsizlerini onlara lider, cahillerini
aralarında hakim yapar. Malı da cimrilerine verir.
Deylemi
55. HADĠS:
Altı şey ortaya çıktığı zaman ölümü temenni ediniz:
1.Beyinsizlerin idareci olduğu
2.Hükmün alınıp satıldığı
3.Cana kıymanın umursanmadığı
4.Polislerin çoğaldığı
5.Akrabalar arasında ilişkilerin kesildiği
6.Kur'anı Kerim'in şarkı söylercesine okunup haz duyulduğu,
hatta kişi alim olmadığı halde bu okuyuşundan dolayı itibar gördüğü
zaman, ölümü temenni ediniz.
Taberani
56. HADĠS:
Müslümanların yiyeceklerini stok yaparak saklayan kimseyi Cenabı Allah
cüzzam hastalığı ve iflasla cezalandırır.
İbn-i Mace, İsbahani
57. HADĠS:
Kabe yakıldığı, kardeşler birbirine düştüğü, binaların yükseldiği, zinanın
yaygın hale geldiği, kanların döküldüğü, dinin karma karışık hale geldiği
zaman siz ne yaparsınız?
Taberani
58. HADĠS:
Şüphesiz benden sonra kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler
(durumlar) olacaktır. Dinleyenlerden biri: Ey Allah'ın Rasulü bu hususta
bize ne emredersiniz? dediler. Peygamber efendimiz;
"Üzerinizde olan başkalarının hakkını eda eder, kendiniz için olan hakları
da Allah'tan istersiniz" buyurdu.
Müttefagun Aleyh
59. HADĠS:
Gelecekle İlgili Hadisler
11
Sizden biriniz sabahleyin (evinden) üzerinde bir elbise ile çıkıp, akşamleyin
başka bir elbise giyinmiş olarak döndüğü, önünden sofranın biri kaldırılıp
birinin konduğu, evlerinizi Kabe'yi donatır gibi donattığınız zaman haliniz
nice olur. (Vallahi) siz bugün o günden daha hayırlısınız.
Tirmizi
60. HADĠS:
Altı grup insan: 1. İdareciler zulümden, 2. Araplar asabiyetten, 3. Ağalar
gururdan, 4. Tüccarlar yalandan, 5. Alimler hasetten, 6. Zenginler
cimrilikten dolayı sorgusuz cehenneme gideceklerdir.
Ebu Naim
61. HADĠS:
Ümmetim depremlerle karşılaşacak, o depremlerde on bin, yirmi bin, otuz
bin kişi ölecektir. Cenabı Allah bu depremleri Allah'tan korkanlar için
(müttekiler) ibret, müminler için rahmet, kafirler içinde azap kılacaktır.
İbn-i Asakir
62. HADĠS:
Durun! Cenabı Allah hakkında (konuşmayın). Allah'ın azabından korkan
gençler, ibadet eden yaşlılar, otlayan canlılar, meme emen çocuklar
olmamış olsaydı sizin üzerinize belaları yağdırır da yağdırırdı.
Beyhaki, Hatip, Ebu Ya'la
63. HADĠS:
Allah'ın bir millete bahşettiği nimetler vardır. Bu millet, müslümanların
ihtiyaçlarını giderdiği ve onları darıltmadığı müddetçe verdiği bu nimeti
onlardan almaz. Ama onları darıltırlarsa kendilerinden alıp başka milletlere
verir.
Taberani
64. HADĠS:
İleride öyle fitneler olacak ki, Allah'ın ilimle ihya edip koruduğu insanlar
hariç, kişi sabahleyin mümin olduğu halde akşama kafir olacak, dinden
çıkacaktır.
Taberani, İbni Mace, Deylemi
65. HADĠS:
Ahdi (anlaşma-verilen söz) bozup da aralarında cana kıyma olayları
çoğalmayan, fuhuş (zina) yaygın hale gelip de düşmanları üzerlerine
musallat edilmeyen, zekatı vermeyip de kendilerinden yağmurlar
kesilmeyen bir millet yoktur.
Hakim
66. HADĠS:
Gelecekle İlgili Hadisler
12
Karada, denizde malların telef olmasına sebep, ancak zekatın
verilmemesidir.
Taberani

Enter content here

Enter supporting content here